HOLDKAPTAJNENS OPGAVER

Holdkaptajnens opgaver er:
- at møde ved startstedet mindst 10 min. før start, således at han/hun kan være bestyrelsen behjælpelig med almindelig velkomst, orientering m.m.
- at planlægge den rute, som deltagerne skal køre på træningsaftenen.
- at beslutte om et hold skal deles.
- at orientere om rutens længde og forventet hjemkomst, samt eventuelle frakørselsmuligheder.
- at være vejviser på ruten.
- at afvikle turene på de svagestes præmisser – alle skal med hjem på den ”fede” måde.
- at sikre at alle får noget ud af turen også træningsmæssigt.
- at oplyse nye/uerfarne ryttere om uskrevne regler, meldinger og regler for sikker kørsel i gruppe samt principper for rulleskift.
- at have det sidste og afgørende ord .
Det er alle deltageres opgave:
- at sikkerheden sættes i højsædet og der ikke tages chancer som kan medføre uheld.
- at sørge for, at nye fremmødte føler sig velkomne.
- at de almindelige færdselsregler overholdes, og at vi opfører os korrekt i trafikken.
- at vores cykeladfærd er med til at gøre det sjovt at komme til træning, og højner de øvrige trafikanters respekt for os cyklister.

Vores Sponsorer