CYKELLØB OG UDLANDSTURE.

 
Regler for tilskud i forbindelse med deltagelse i motionscykelløb.
 
Danmark.
 
- Der ydes tilskud til motionscykelløb i Danmark i henhold til det aktuelle takstblad..
 
- Tilmelding til tilskuds berettigede motionscykelløb sker samlet via klubbens hjemmeside under event..
 
Udlandsture / flerdags træningsture.
 
- Der kan søges om tilskud til flerdages træningsture og løb i udlandet med varighed på mere en 3 dage.
 
- Tilskud gives i henhold til det aktuelle takstblad..
 
- Ansøgning sendes til formanden.
 
- Tilskud kan søges til flerdagsarrangementer eller ture, som arrangeres for alle klubbens medlemmer, og der skal være tale om åbne arrangementer, som skal annonceres via mail til alle klubbens medlemmer og/eller som nyhed på Pedaltramp’ hjemmeside i så god tid, at alle medlemmer har lige mulighed for at tilmelde sig.
 
Generelt vedr. ovenstående:
 
- Tilskud ydes kun til arrangementer, hvis formål det er at styrke sammenholdet og sociale relationer imellem alle Pedaltramp’s medlemmer.
 
- Man skal have været medlem af Pedaltramp i min. 12 mdr. inden der kan søges tilskud.
 
- Ved deltagelse i løb, skal man køre i klubbens aktuelle klubtøj.
 
- For at søge tilskud, skal man deltage aktivt i klubbens aktiviteter og derudover stille sin arbejdskraft til rådighed ved afvikling af klubbens 2 motionscykelløb.

Vores Sponsorer