Skip Navigation Links

Den nye hjemmeside er under opbygning.

P.g.a. hackerangreb blev det nødvendigt at lukke den gamle hjemmeside ned før den nye var helt klar,
så bær over med fejl og mangler i overgangsperioden, og hjælp os med at få rettet evt. fejl I opdager ved at oplyse os om dem på
kontakt@pedaltramp.dk 
 
Husk at reservere weekenden d. 12-13 august til klubtur Fyn rundt - nærmer info på klubmødet d. 27. juni.

 

HUSK 

En fornyet version af Alpetramp afholdes søndag d. 8 oktober. 2017 - det er 2 uger tidligere end de foregående år.

nærmere info her på hjemmesiden snarest.